KONTAKT

BPE Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 27A
43-190 Mikołów

e-mail: bpe@bpe.com.pl
tel. 32 322 61 99
fax. 32 322 61 03

NIP: PL 635-17-98-334
REGON: 241223526

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr. KRS 0000331068
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN
Nr konta bankowego ING Bank Śląski o/Tychy 49 1050 1399 1000 0090 3078 4368

Skorzystaj z formularza kontaktowego