REFERENCJE

Referencje:

 

Elektrownia Bełchatów - Kompletna instalacja odpopielania elektrofiltru bloku nr 8 (.pdf)
Elektrownia Kozienice - Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA zbiorników retencyjnych popiołu ZR4-7 (.pdf)
Elektrownia Kozienice - Dostawa 2 pomp transportu pneumatycznego dla instalacji zbiorników retencyjnych popiołu ZR4-7 (.pdf)
Elektrownia Bełchatów - Kompletna instalacja odpopielania elektrofiltru bloku nr 7 (.pdf)
Elektrownia Kozienice - ENEA - Kompletna instalacja odpopielania elektrofiltru bloku nr 3 (.pdf)
Elektrownia Kozienice - ENEA - Kompletna instalacja odpopielania elektrofiltru bloku nr 4 (.pdf)
Elektrownia Kozienice - RAFAKO - Kompletna instalacja odpopielania elektrofiltru bloku nr 4 (.pdf)
Elektrownia Kozienice - ENEA - Kompletna instalacja odpopielania elektrofiltru bloku nr 10 (.pdf)
Elektrownia Kozienice - RAFAKO - Kompletna instalacja odpopielania elektrofiltru bloku nr 10 (.pdf)
Elektrociepłownia Bydgoszcz - Kompletna instalacja odpopielania elektrofiltru bloku nr 3 (.pdf)
Elektrownia Skawina - Rękawy załadowcze systemu załadunku ze zbiornika PPR (.pdf)

 

 

Lista instalacji transportu pneumatycznego zrealizowanych przez firmę BPE:

L.p. Inwestor Rok Opis Projekt Dostawy Programo
-wanie
Uruchomie
-nie
Serwis
39. PCC Rokita w Brzegu Dolnym 2017 Instalacja odpopielania dwóch EF kotła OR-45
 38.  PCC Rokita w Brzegu Dolnym 2016 Modernizacja odpopielania EF K-8 kotła OP-130
37. PKN Orlen Płock S.A. 2012 - 2016
Modernizacja układów odpopielania
elektrofiltra kotła K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8
Układ załadunku big-bagów zapewniający hermetyczne odcięcie od elektrofiltra
36. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - Elektrownia Kozienice 2016
Układ odpopielania dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla Kotła OP-650 nr 1
1 pompa zbiornikowa, mieszalnik hydrauliczny, przenośnik ślimakowy, urządzenia dodatkowe
35. Elektrociepłownia Żerań - PGNiG TERMIKA 2015
Instalacja transportu mączki wapiennej
2 pompy zbiornikowe posadowione na wagach tensometrycznych
34. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - Elektrownia Kozienice 2015
Instalacja odpopielania elektrofiltrów bl. nr 1
12 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem,
2 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem pośrednim, mieszalnik hydrauliczny, zbiornik pośredni, urządzenia dodatkowe
33. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - Elektrownia Kozienice 2015
Układ odpopielania dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla Kotła OP-650 nr 2
1 pompa zbiornikowa, mieszalnik hydrauliczny, przenośnik ślimakowy, urządzenia dodatkowe
32. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - Elektrownia Kozienice 2015
Instalacja odpopielania elektrofiltrów bl. nr 2
12 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem,
2 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem pośrednim, mieszalnik hydrauliczny, zbiornik pośredni, urządzenia dodatkowe
31. Elektrociepłownia Żerań - PGNiG TERMIKA 2014
Transport pneumatyczny popiołu ze złoża kotła fluidalnego OFz450B
2 pompy zbiornikowe popiołu dennego, urządzenia dodatkowe
♦   ♦
30. Elektrociepłownia Zofiówka - SEJ S.A. 2013
Instalacja odpopielania elektrofiltra bl. nr 5
6 aparatów wydmuchowych pod elektrofiltrem, cyklon odpylający zabudowany na stacji wysyłkowej
29. Elektrownia Bełchatów S.A. 2013
Instalacja odpopielania elektrofiltrów bl. nr 8
12 rynien aeracyjnych, 8 mieszalników hydraulicznych, 2 wentylatory zasilania rynien, urządzenia dodatkowe
 28. Elektrownia Kozienice S.A. 2012
Instalacja transportu popiołu do zbiorników retencyjnych ZR4 - ZR7
2 pompy zbiornikowe, zbiorniki buforowe
27. Elektrownia Kozienice S.A. 2012
Instalacja odpopielania elektrofiltrów bl. nr 3
12 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem, 2 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem pośrednim, mieszalnik hydrauliczny, zbiornik pośredni, urządzenia dodatkowe
26. Elektrownia Bełchatów S.A. 2012
Instalacja odpopielania elektrofiltrów bl. nr 7
12 rynien aeracyjnych, 8 mieszalników hydraulicznych, 2 wentylatory zasilania rynien, urządzenia dodatkowe
25. Elektrownia Bełchatów S.A. 2011
System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 6
12 rynien aeracyjnych, 8 mieszalników hydraulicznych, 2 wentylatory zasilania rynien, urządzenia dodatkowe
 
24. Elektrownia Kozienice S.A. 2011
Instalacja odpopielania elektrofiltrów bl. nr 4
12 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem, 2 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem pośrednim, mieszalnik hydrauliczny, zbiornik pośredni, urządzenia dodatkowe
23. Elektrownia Kozienice S.A. 2010
Instalacja odpopielania elektrofiltrów bl. nr 10
18 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem, 3 pompy zbiornikowe pod zbiornikami pośrednimi, 3 mieszalniki hydrauliczne, 3 zbiorniki pośrednie, urządzenia dodatkowe
22. PGE Elektrociepłownia Bydgoszcz S.A. 2010
Instalacja odpopielania elektrofiltru kotła K3
6 pomp zbiornikowych, 6 eżektorów hydraulicznych urządzenia dodatkowe
21. Elektrownia Bełchatów S.A. 2010
System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 5
12 rynien aeracyjnych, 8 mieszalników hydraulicznych, 2 wentylatory zasilania rynien, urządzenia dodatkowe
 
20. Elektrownia Bełchatów S.A. 2009 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 4
12 rynien aeracyjnych, 8 mieszalników hydraulicznych, 2 wentylatory zasilania rynien, urządzenia dodatkowe
 
19. Elektrownia Rybnik S.A. 2009 Modernizacja automatyki pomp wysyłkowych popiołu na blokach 1-8
24 pomp zbiornikowe, urządzenia dodatkowe
18. Energetyka Dwory
Sp. z o.o., Oświęcim
2009 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltra kotła nr 9
6 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem, urządzenia dodatkowe
 
17. Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie 2008 Remont 2 pomp pyłowych w EC „Chwałowice”
 
16. Elektrownia Rybnik S.A. 2008 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 3
25 aparatów wydmuchowych pod elektrofiltrem, 3 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem stacji wysyłkowej, urządzenia dodatkowe
15. Elektrownia Bełchatów S.A. 2007 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 3
12 rynien aeracyjnych, 4 pompy zbiornikowe pod zbiornikami pośrednimi, 8 mieszalników hydraulicznych, 2 wentylatory zasilania rynien, urządzenia dodatkowe
14. Elektrownia Kozienice S.A. 2007 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 1
8 rynien aeracyjnych, 4 pompy zbiornikowe, 2 mieszalniki hydrauliczne, 2 wentylatory główne, 2 wentylatory pomocnicze, urządzenia dodatkowe
13. Elektrownia Rybnik S.A. 2007 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 8
15 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem, 3 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem stacji wysyłkowej, urządzenia dodatkowe
12. Elektrownia Skawina S.A. 2006 System sterowania zespołu 2 pomp zbiornikowych pod lejami I strefy elektrofiltru kotła K8
 
 
11. Elektrownia Kozienice S.A. 2006 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 2
8 rynien aeracyjnych, 4 pompy zbiornikowe, 2 mieszalniki hydrauliczne, 2 wentylatory główne, 2 wentylatory pomocnicze, urządzenia dodatkowe
10. Elektrownia Skawina S.A. 2006 System sterowania zespołu 2 pomp zbiornikowych pod lejami I strefy elektrofiltru kotła K3
 
 
9. Elektrownia Rybnik S.A. 2006 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 1
30 aparatów wydmuchowych pod elektrofiltrem, 3 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem stacji wysyłkowej, urządzenia dodatkowe
 
8. Elektrownia Kozienice S.A. 2005 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 7
12 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem, 2 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem pośrednim, 1 mieszalnik hydrauliczny, urządzenia dodatkowe
7. Górka Cement Sp. z o.o. Trzebinia 2005 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltru nr 3 (obecnie nr 1)
3 pompy zbiornikowe dla materiału trudnotransportowalnego
6. Elektrownia Rybnik S.A. 2005 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 5
7 rynien aeracyjnych, 4 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem stacji wysyłkowej, urządzenia dodatkowe
5. Elektrownia Rybnik S.A. 2004 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 7
15 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem, 3 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem stacji wysyłkowej, urządzenia dodatkowe
4. Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała S.A. 2003 System sterowania układu 5 pomp zbiornikowych transportu pneumatycznego popiołu
 
3. Elektrownia Rybnik S.A. 2003 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 4
15 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem, 3 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem stacji wysyłkowej, urządzenia dodatkowe
2. Elektrownia Rybnik S.A. 2003 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 6
7 rynien aeracyjnych, 4 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem stacji wysyłkowej, urządzenia dodatkowe
1. Elektrownia Rybnik S.A. 2002 System sterowania instalacji odpopielania elektrofiltrów bloku nr 2
15 pomp zbiornikowych pod elektrofiltrem, 3 pompy zbiornikowe pod zbiornikiem stacji wysyłkowej, urządzenia dodatkowe