OFERTA

 

Świadczymy następujące usługi inżynierskie i montażowe w kraju i za granicą:

  • projektowanie instalacji elektrycznych i AKPiA
  • kompleksową realizację instalacji transportu materiałów sypkich w wykonaniu pod klucz (od projektu wszystkich branż, poprzez montaż, po rozruch)
  • opracowanie i dostawę systemów sterowania instalacji i urządzeń przemysłowych
  • kompleksową automatyzację procesów przemysłowych
  • uruchamianie nowo powstałych instalacji oraz modernizację już istniejących
  • świadczenie usług serwisowych w zakresie utrzymania ruchu
  • projektowanie specjalistycznych urządzeń - głównie elektronicznych i pneumatycznych
  • projektowanie i montaż szaf sterowniczych i rozdzielnic niskiego napięcia

 

Firma posiada własne rozwiązania technologiczne w oferowanym zakresie.